Hvordan legge vannbåren gulvvarme?

Du bør begynne med å  legge turen i ytterkant av rommet, der har du størst varmetap og størst energibehov. Du kan legge det i sneglehus innover og snu på midten og gå samme vei ut og tilbake. Legg med tett cc avstand i ytterkant av rommet.

Leggemønster A
Er den mest brukte løsningen og brukes til både tørre og våte gulvvarmeløsninger.
C-C avstanden beregnes delvis etter bøyeradiusen ril røret, men ved å legge tettere i vendingene, er det mulig å oppnå 10 cm c-c avstand for nedstøpte rør i Ø15-16mm.
For gulv med høye effektbehov (over 50 W/m²) er ulempen med dette mønsteret litt avtagende gulvtemperatur fra tur til returside av kursen. Dette problemet kan du redusere ved å legge kortere kurser og økt vannsirkulasjon, som gir mindre temperaturforskjell mellom tur og retur.

Leggemønster B til F
Brukes mest til våte gulvvarmeløsninger hvor en kan velge leggemønster fritt.

Leggemønster B-D
Vil gi høyeste temperatur ut mot yttervegg og avtagende inn mot midten
Leggemønster C er det mønsteret som gir størst fleksibilitet med tanke på valg av c-c avstand
helt avhengig av rørdiameter. Utfordringen med dette mønsteret er hvordan returrøret føres tilbake igjen,
fordi det må krysse andre rør og føres i etasjeskiller/isolasjon

Leggemønster E og F
Har største fare for varmesmitte fra tur til returrøret

Kilde: Veiledning NS-EN 164, del 1 til 5 P-794, februar 202

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.