Hva er minimumsdybden på kulvertrør

Kulvertrør bør ligge minimum 60 cm under bakkenivå, men gjerne dypere.
Tillegg anbefaler vi at det legges ned et lag med 10 cm isopor over kulvertrørene, spesielt der kulvertrør ligger under vei eller gårdsplass som blir brøytet om vinteren.

Legg alltid rørene i et sandlag for å unngå skade på den ytre, beskyttende yttermantelen.
Ikke fyll igjen grøften før rørene er helt dekket av pukk.

Varselbånd bør plasseres over de nedgravde kulvertrørene for å unngå skade  når det utføres gravearbeider på et senere tidspunkt.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.