Hva er krav til fyrrom ?

9. Mindre varmeanlegg for fast brensel Kjel og brenner skal tilfredsstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet.

9.1 Oppstillings vilkår 
Det må legges til rette for en enkel betjening, ettersyn og vedlikehold av installasjonen.


Dette oppfylles hvis avstanden mellom kjel og vegg og mellom kjeler er 0,7 m.
Endel større kjeler krever større avstander fra kjeledør til vegg for tilgjengelighet for feiing.
Kjeleleverandør må angi mål for tilgjengelighet for vedlikehold.
For kjelesider som ikke trenger adgang for vedlikehold, kan disse avstandene reduseres med 50%.
Minste fri avstand mellom vegg og kjelefront bør være 1,5 m. Fri ganghøyde bør være 2,2 m.
Venstre side på vedkjelen sett forfra kan plasseres ca 200mm fra vegg, mens høyre side bør ha en avstand på minimum 500mm.
Det optimale er minimum 500mm på begge sider med tanke på rørmontering, service og vedlikehold av kjelen.

9.2 Krav til fyrrom
Fyrrom må utføres som branncelle, med branncellebegrensende bygningsdeler minimum EI 60 bestående
av begrenset brennbart materiale eller bedre som dobbelt lag med gips festet til stålstendere eller leca/betong.
Innvendig kledning må være K10/A2-s2,d0 [K1-A] overflate må være In1 anbrakt på begrenset brennbart materiale eller bedre.
Dør til fyrrom må være EI 60-CSm/ A2-s1,d0 [A 60]. Det må være tilgjengelig plass for vedlikehold og rengjøring av varmeanlegget.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.