Hva er maks turtemperatur på kulvertrør

Maks permanent temperatur (langtids last) er 80°C, men 95°C ved kortere perioder (korttidslast)
PN6- røret har en oksygendiffusjonsbarriere og tåler et driftstrykk på 6 bar ved en temperatur på 95°C.
PN10-røret som er en tappevannsledning tåler et driftstrykk på 10 bar ved 95°C

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.