Er det behov for service på el-kjeler ?

Ja, alle el-kjeler skal etter 3 måneders drift kontrolleres.
Følgende skal det sjekkes:
- Strømkoblingspunkter.
- Trykk i anlegget.
- Se etter eventuelle lekkasjer.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.