Hvor ofte bør vedkjelen feies ?

Vi anbefaler at man rengjør og feier vedkjelen 1 gang i månden eller etter behov.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.