Kan Ekco el-kjele L2N og LN2M kobles om fra 400V til 230V ?

Nei, det er ikke mulig å koble om Ekco el-kjeler fra 400V til 230V eller omvendt hvis du har bestilt med feil spenning.
Sjekk med nettleverandør eller elektriker hvilken spenning det er i bygget før du bestiller el-kjelen.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.