Hva er maks lengde på en gulvvarmekurs ?

16mm gulvvarmerør 
Vi anbefaler maks. 85 meter rør pr. kurs

17mm gulvvarmerør 
Vi anbefaler maks. 95 meter rør pr. kurs

20mm gulvvarmerør 
Vi anbefaler maks. 120 meter rør pr. kurs

HUSK avstanden fra fordeleren i teknisk rom og til rommet gulvvarmen skal monteres.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.