Hvor stor vedkjele trenger jeg ?

Vedkjelens effekt/størrelse skal være minimum 3 ganger større enn det totale varmebehovet i boligen.
Ved en bolig på 350m² og et stipulert varmebehov til 50W/m² blir det 17,5 kW x 3 = 52,5 kW (Anbefalt 60 kW, men større kjele kan også vurderes
En tredjedel av effekten fordeles til boligen under fyring og to tredjedeler til akkumulatortanken.
Størrelsen på akkumulatortanken må også stå i samsvar med størrelsen på vedkjelen.

Vi beregner at akkumulatortankvolumet etter to faktorer:
1) Minimum 75L pr. kW effekt som vedkjelen avgir. (Eksempel: 60kW vedkjele x 75L = 4500 liter
2) 12L pr. m² av det totale arealet som skal varmes opp i boligen. ( Eksempel: 350 m² x 12L = 4200 liter)

Det er mulig å velge mindre vedkjele, men det vil kreve flere ilegg og kortere intervaller mellom hver fyring.
Ønsker huseier lengre intervaller mellom hver fyring, velges større kjele (se beregning ovenfor)

Et overdimensjonert vedfyringsanlegg vil gi bedre comfort og et mer brukervennlighet anlegg for huseier.

Ga dette svar på ditt spørsmål ? Takk for tilbakemeldingen There was a problem submitting your feedback. Please try again later.